Kirsten og Freddy Johansens  Fond

Kirsten og Freddy Johansens Fond - Malmøgade 8 - 2100 København Ø - Tel. +45 35 55 77 01 - Bolig-as@mail.dk - www.kf-j.dk


Tilbage til Forsiden

Fonden støtter

Fonden støtter og tilgodeser almennyttige formål, herunder at støtte og inspirere håndværksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og tømrerfaget, samt at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og kunstneriske aktiviteter.


Fondens formål er endvidere at tilgodese forskningsmæssige aktiviteter herunder indenfor håndværksfagene, specielt malerfaget, samt lægevidenskab indenfor det sygdomsbekæmpende område.


Fonden støtter ikke Phd. Projekter og rejser.

Fonden betaler ikke overhead.