Kirsten og Freddy Johansens  Fond

Kirsten og Freddy Johansens Fond - Malmøgade 8 - 2100 København Ø - +45 31 26  43 21 - fond@kf-j.dk - www.kf-j.dk


Tilbage til Forsiden

Fonden støtter

Fonden støtter og tilgodeser almennyttige formål, herunder at støtte og inspirere håndværksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og tømrerfaget, samt  støtte til kulturelle og kunstneriske aktiviteter.


Fondens formål er endvidere at tilgodese forskningsmæssige aktiviteter herunder indenfor håndværksfagene, specielt malerfaget, samt lægevidenskab indenfor det sygdomsbekæmpende område.


Fonden støtter ikke Phd. uddannelser, rejser o.l

Fonden betaler ikke overhead.


Ansøgning skal samles i en PDF fil med navn som ansøger.

Ansøgning foretrækkes på dansk og gerne på mail.


Fyldestgørende projekt beskrivelse kan være på engelsk med et dansk resumè.

Samlet horisont og fuld finansierings plan vedlægges.  


Ansøgninger skal indeholde CVR nr. og mail adresse.


Fonden støtter helst blandt få og gerne alene