Kirsten og Freddy Johansens  Fond


Tilbage til Forsiden

Kirsten og Freddy Johansens Fond - Malmøgade 8 - 2100 København Ø - Tel. +45 31 26 43 21 - fond@kf-j.dk - www.kf-j.dk

Fonden støtter

Fonden støtter og tilgodeser almennyttige formål, herunder at støtte og inspirere håndværksmæssige arbejder, navnlig indenfor maler- og tømrerfaget, samt  støtte til kulturelle og kunstneriske aktiviteter.


Fondens formål er endvidere at tilgodese forskningsmæssige aktiviteter herunder indenfor håndværksfagene, specielt malerfaget, samt lægevidenskab indenfor det sygdomsbekæmpende område.


Fonden støtter ikke Phd. Uddannelse, rejser o.l

Ansøgninger skal indeholde CVR Nr. og Mail adresse.

 

Fonden betaler ikke overhead.